sięgaj po więcej!
strona główna | kontakt | mapa strony | chat | english


 Konferencje
7 ścieżek do szkolnego sukcesu. Relacja z konferencji
Agresja elektroniczna wśród młodzieży
Cyberbullying, zjawisko i przeciwdziałanie
Diagnoza i wspomaganie rozwoju oraz edukacja przedszkolaków w kontekście reformy programowej
Edukacja i aktywizacja zawodowa
Edukacja Według Planu Daltońskiego - Wiedza i Praktyka
Edukacja włączająca na XVIII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego
Edukacja włączająca szansą polskiej oświaty
GŁOS zjawisko akustyczne, instrument, narzędzie pracy i komunikacji
I Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej
Inny wobec wyzwań współczesnego świata
Konferencja podsumowująca projekt Statek ZEWIKA
Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej
Logika zamiast papierologii stosowanej w planowaniu pracy z uczniami ze SPE
Mam plecak, mam piórnik, mam autyzm
Międzynarodowe Targi Rehabilitacja 2012
Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu
Narkotyki i samobójstwa
Niepełnosprawni mają głos oraz Otwarcie na Europę
Nowy lek na agresję dzieci, młodzieży i dorosłych
Od przedszkola do zatrudnienia
Patronat Ministerstwa Nauki nad Konferencją Edukacja Alternatywna
Pedagogika w akcie twórcznym
Perspektywy i zagrożenia kształcenia i kariery zawodowej młodych osób niepełnosprawnych
Podsumowanie projektu ROBUSD
Profesor Czesław Kupisiewicz
Przedszkole jako środowisko wspierające rozwój dziecka
Psychoterapia filozoficzna a wychowanie
Rola zabawki w zabawie
Ruch włączający
Ruch włączający część 2
Rzeczywistość edukacyjna. Historia, teraźniejszość, przyszłość
Seminarium Jak nie być radiem, a nadawać na tych samych falach
Seminarium naukowe
Seminarium Suicydologiczne
Seminarium. Kategorie wolności w wychowaniu. Relacja
Szansa na lepszą przyszłość - Ogólnopolska Konferencja z cyklu Niepełnosprawni mają głos
Szkoła dla wszystkich
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
Szkoła w dobie Internetu. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktyczno-wychowawczej
The International Virtual Anti-Bullying Conference for Young People
Trzecia konferencja z cyklu Niepełnosprawni mają głos
Wczesne Wspomaganie Rozwoju, nadzieja i szansa na lepsze jutro dziecka
Współczesne oblicza rodzicielstwa. Samotna matka nie jest samotna
Współpraca instytucji edukacyjnych z przedsiębiorcami. Konferencja
Życie i edukacja w kulturze obrazkowej. Szanse i zagrożenia
Edukacja demokratyczna w świecie
Praktyki pedagogiczne, przedmiot wspólnej troski placówek edukacyjnych i wyższych uczelni
Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka
Szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Uczeń z trudnościami w uczeniu się
IV Szczyt w sprawie Dzieci
Praca w grupie integracyjnej
Optymistycznie o wychowaniu w szkole
Dylematy i przestrzenie wczesnego wychowania
Wspomaganie rozwoju i terapia jego zaburzeń
Zagrożenie samobójstwem wśród uczniów
Przeciwdziałanie agresji interwencja placówki oświatowej
Jak rozwijać u dzieci zdolność do skupiania się i mądrego zapamiętywania
Jakość edukacji wspólny cel różne sposoby
Przemoc w Internecie
Wychowanie w duchu integracji osób niepełnosprawnych
Szanse edukacyjne polskich uczniów
Przekaz informacji we współczesnym świecie
Seminarium na temat arteterapii i wystawa Pomaluj mi świat
Czy pluralizm w edukacji?
Rozwój myślenia uczniów we wczesnoszkolnej edukacji matematycznej
Pokonywanie trudności w uczeniu się i rozwoju małego dziecka
VI Międzynarodowa Konferencja Edukacja Alternatywna


Strona Główna > Konferencje > Zagrożenie samobójstwem wśród uczniów

Konferencja naukowo-szkoleniowa odbyła się 28.04.2005 r. w Auli Wyższej Szkoły Pedagogicznej przy ul. Żeromskiego 115.

 

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Suicydologiczne Oddział Łódzki oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

 

Porządek obrad:

Sesja referatowa: prowadzący - prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
  • Otwarcie konferencji

- Dziekan WSP w Łodzi prof. dr hab. Tadeusz Szewczyk

- Przewodniczący OŁ PTS prof. dr hab. n. med. Józef Kocur

  • mgr Konrad Knap Sytuacje kryzysowe młodzieży czynnikiem ryzyka zachowań samobójczych
  • prof. dr hab. n. med. Józef Kocur Zespół przedsamobójczy
  • dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz Uwarunkowania zachowań samobójczych uczniów łódzkich szkół ponadpodstawowych
  • dr Krzysztof Rosa Młodzież podejmująca próby samobójcze - charakterystyka socjologiczna
  • prof. dr hab. n. med. Antoni Florkowski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński, dr med. Bartosz Gruszczyński Autodestrukcyjność procedur jako przejaw zagrożeń samobójstwem wśród młodzieży szkolnej

 

Sesja panelowa:

Moderatorzy: prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz, prof. dr hab. n. med. Antoni Florkowski, prof. dr hab. n. med. Wojciech Gruszczyński, dr n. hum. Krzysztof Rosa, dr n. hum. Barbara Olszewska, mgr Maria Andrzejewska, mgr Konrad Kanap

 

Komitet naukowy:

prof. dr hab. n. med. Józef Kocur, prof. dr hab. n. Antoni Florkowski, dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz

 

Komitet organizacyjny:

dr n. hum. Barbara Olszewska, dr n. hum. Krzysztof Rosa, dr n. med. Marek StaniaszekWyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi - ul. Piotrkowska 243