sięgaj po więcej!
strona główna | kontakt | mapa strony | chat | english
 Studia Podyplomowe
Dla studiujących
Bieżące informacje
Harmonogramy i plany
Zarządzenia i regulaminy
Czesne
Do ściągnięcia
Dla wykładowców


Strona Główna > Studia Podyplomowe

 Instytut Studiów Podyplomowych i Kształcenia Zawodowego 

podaje wyniki II rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 na dzień 16.10.2014Kierunki studiów podyplomowych, które zostaną uruchomione:
1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna        
2. Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. Logopedia ogólna – [plik do pobrania: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA]
4. Terapia i diagnoza pedagogiczna            
5. Pedagogika ogólna - przygotowanie do zawodu nauczyciela

6. Socjoterapia

7. Terapia zajęciowa


Terminy zjazdów dla kierunków: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika, Logopedia ogólna, Terapia i diagnoza pedagogicznaoraz pedagogika ogólna [PLIK DO POBRANIA]

Terminy zjazdów dla kierunków: Socjoterapia i Terapia zajęciowa [PLIK DO POBRANIA]


Harmonogramy będzie można  pobrać ze strony internetowej Uczelni z linku: studia podyplomowe/harmonogramy/ przed I zjazdem (czwartek po godzinie 12.00).

Umowy pomiędzy Kandydatem a Uczelnią będą podpisywane na pierwszym zjeździe danego kierunku studiów.

Dokumenty, które należy przygotować w celu podpisania umowy z Uczelnią to:
- dowód osobisty;
- potwierdzenie wpłaty wpisowego w wysokości 117, 00 zł:
numer konta WSP: Bank PEKAO S.A. III/O Łódź 07124030601111000034527993
z opisem: imię i nazwisko kandydata, nazwa wybranego kierunku, zapis: studia podyplomowe - wpisowe (wpłata powinna być dokonana do 21.10.2014).

  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi - ul. Piotrkowska 243