sięgaj po więcej!
strona główna | kontakt | mapa strony | chat | english


 Konferencje
7 ścieżek do szkolnego sukcesu. Relacja z konferencji
Agresja elektroniczna wśród młodzieży
Cyberbullying, zjawisko i przeciwdziałanie
Diagnoza i wspomaganie rozwoju oraz edukacja przedszkolaków w kontekście reformy programowej
Edukacja i aktywizacja zawodowa
Edukacja Według Planu Daltońskiego - Wiedza i Praktyka
Edukacja włączająca na XVIII Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego
Edukacja włączająca szansą polskiej oświaty
GŁOS zjawisko akustyczne, instrument, narzędzie pracy i komunikacji
I Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej
Inny wobec wyzwań współczesnego świata
Konferencja podsumowująca projekt Statek ZEWIKA
Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej
Logika zamiast papierologii stosowanej w planowaniu pracy z uczniami ze SPE
Mam plecak, mam piórnik, mam autyzm
Międzynarodowe Targi Rehabilitacja 2012
Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu
Narkotyki i samobójstwa
Niepełnosprawni mają głos oraz Otwarcie na Europę
Nowy lek na agresję dzieci, młodzieży i dorosłych
Od przedszkola do zatrudnienia
Patronat Ministerstwa Nauki nad Konferencją Edukacja Alternatywna
Pedagogika w akcie twórcznym
Perspektywy i zagrożenia kształcenia i kariery zawodowej młodych osób niepełnosprawnych
Podsumowanie projektu ROBUSD
Profesor Czesław Kupisiewicz
Przedszkole jako środowisko wspierające rozwój dziecka
Psychoterapia filozoficzna a wychowanie
Rola zabawki w zabawie
Ruch włączający
Ruch włączający część 2
Rzeczywistość edukacyjna. Historia, teraźniejszość, przyszłość
Seminarium Jak nie być radiem, a nadawać na tych samych falach
Seminarium naukowe
Seminarium Suicydologiczne
Seminarium. Kategorie wolności w wychowaniu. Relacja
Szansa na lepszą przyszłość - Ogólnopolska Konferencja z cyklu Niepełnosprawni mają głos
Szkoła dla wszystkich
Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją
Szkoła w dobie Internetu. Wykorzystanie komputera w pracy dydaktyczno-wychowawczej
The International Virtual Anti-Bullying Conference for Young People
Trzecia konferencja z cyklu Niepełnosprawni mają głos
Wczesne Wspomaganie Rozwoju, nadzieja i szansa na lepsze jutro dziecka
Współczesne oblicza rodzicielstwa. Samotna matka nie jest samotna
Współpraca instytucji edukacyjnych z przedsiębiorcami. Konferencja
Życie i edukacja w kulturze obrazkowej. Szanse i zagrożenia
Edukacja demokratyczna w świecie
Praktyki pedagogiczne, przedmiot wspólnej troski placówek edukacyjnych i wyższych uczelni
Kultura fizyczna i zdrowotna w życiu współczesnego człowieka
Szansa na integrację zawodową niepełnosprawnej młodzieży
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
Uczeń z trudnościami w uczeniu się
IV Szczyt w sprawie Dzieci
Praca w grupie integracyjnej
Optymistycznie o wychowaniu w szkole
Dylematy i przestrzenie wczesnego wychowania
Wspomaganie rozwoju i terapia jego zaburzeń
Zagrożenie samobójstwem wśród uczniów
Przeciwdziałanie agresji interwencja placówki oświatowej
Jak rozwijać u dzieci zdolność do skupiania się i mądrego zapamiętywania
Jakość edukacji wspólny cel różne sposoby
Przemoc w Internecie
Wychowanie w duchu integracji osób niepełnosprawnych
Szanse edukacyjne polskich uczniów
Przekaz informacji we współczesnym świecie
Seminarium na temat arteterapii i wystawa Pomaluj mi świat
Czy pluralizm w edukacji?
Rozwój myślenia uczniów we wczesnoszkolnej edukacji matematycznej
Pokonywanie trudności w uczeniu się i rozwoju małego dziecka
VI Międzynarodowa Konferencja Edukacja Alternatywna


Strona Główna > Konferencje > Profesor Czesław Kupisiewicz

VI Międzynarodową Konferencję „Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki" otworzy SŁAWA POLSKIEJ PEDAGOGIKI prof. zwyczajny, od 1986 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk , autor najpoczytniejszych podręczników akademickich i publikacji naukowych z dydaktyki, pedagogiki porównawczej i historii myśli pedagogicznej - CZESŁAW KUPISIEWICZ.

 

 

 

Warto w tym miejscu przypomnieć, że w okresie III RP prof. Czesław Kupisiewicz wydał m.in. tak znakomite tytuły, jak:

1. Kupisiewicz Cz., Koncepcje reform szkolnych w latach osiemdziesiątych, Warszawa: WN PWN 1991.

2. Kupisiewicz  Cz., Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Wyd. Żak, Warszawa 1995.

3. Kupisiewicz Cz., O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1977 - 1999, red. naukowa Adam Knap, Alicja Siemak-Tylikowska, Mirosław S. Szymański, Wydawnictwo Akademickie „Żak", Warszawa 1999

4. Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna. Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Graf-Punkt", 2000.

5. Kupisiewicz Cz., Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej na progu XXI wieku, Warszawa: IBE, WSUPiZ w Rykach 2003.

6. Kupisiewicz Cz., Okruchy wspomnień. Lata wojny i pracy przymusowej, Warszawa: IBE, WSUPoZ 2004

7. Kupisiewicz Cz., Projekty reform edukacyjnych w Polsce. Główne tezy i wpływ na funkcjonowanie szkolnictwa, Warszawa: WN PWN, IBE 2006

8. Kupisiewicz Cz., Szkoła w XX wieku. Kierunki i próby przebudowy, Warszawa: WN PWN 2006.

9. Kupisiewicz Cz., Okruchy wspomnień z lat 1940-1969, Pułtusk: Akademia Humanistyczna imienia  Aleksandra Gieysztora 2008.

10. Kupisiewicz Cz., Okruchy wspomnień lata 1969-2008, Pułtusk: Akademia Humanistyczna imienia  Aleksandra Gieysztora 2008

11. Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik Pedagogiczny, Warszawa: WN PWN 2009

 

 


 

Mało kto wie, że prof. Czesław Kupisiewicz jest autorem pięknie zilustrowanych przez Joannę Złonkiewicz bajek edukacyjnych dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym: O przedszkolnych i szkolnych przygodach Bazyląt (2008) i O misiach Bazylętach (2005), a wydanych przez Dom Wydawniczy Edukacja w Warszawie.

 

 


 

 

Natomiast Małgorzata Kupisiewicz zgromadziła w swojej najnowszej książce pt.: Polskie dylematy oświatowe w latach 1970-2006. Próba retrospektywnego spojrzenia na podstawie wywiadów prasowych prof. Czesława Kupisiewicza (Warszawa: Artes Liberales, Akademia Humanistyczna imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku 2007) najciekawsze wywiady prasowe, jakich profesor udzielał w okresie ostatnich 35 lat.  Znajdziemy w nich nie tylko zapis istotnych dla polskiej oświaty wydarzeń i przełomów historycznych, politycznych czy społecznych, ale także ciągłość uniwersalnych przesłań dla nauki, władz oświatowych i ośrodków kształcenia nauczycieli.

 

 

 

 

W I kwartale tego roku ukazało się najnowsze dzieło Profesora Czesława Kupisiewicza, jakie przygotował wraz z Małgorzatą Kupisiewicz dla Wydawnictwa Naukowego PWN, a mianowicie - SŁOWNIK PEDAGOGICZNY [Jest to zatem w polskiej leksykografii pedagogicznej trzecia już publikacja po wydanym  przez prof. Wincentego Okonia  - Słowniku Pedagogicznym i profesorów Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego - Leksykonie Pedagogika].

 

 

 

 

"Słownik" został pięknie wydany, w twardej oprawie, a redaktorzy zadbali o właściwy jego format, duże światło między wierszami i fotografie wybitnych filozofów wychowania oraz mistrzów pedagogiki. Nie można go jednak porównywać z innymi słownikami z tej dyscypliny wiedzy, gdyż została przyjęta w nim odmienna struktura prezentacji haseł - ściśle definicyjna, niezwykle oszczędna treściowo (syntetyczna logicznie). Jak stwierdzają jego autorzy, przy doborze pojęć kierowali się zasadą częstotliwości ich występowania w innych tego typu słownikach oraz doświadczeniem zdobytym w toku pracy dydaktycznej w pedagogicznych szkołach pomaturalnych oraz szkolnictwie akademickim. Tym samym przyjęta metoda definiowania pojęć sprawia, że mają one orientować czytelników (w głównej mierze spoza nauk pedagogicznych) w przedmiocie zainteresowań badawczych, praktycznych i najważniejszych instytucjach/inicjatywach edukacyjnych w dziejach tej nauki.Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi - ul. Piotrkowska 243